Värdepapper

Regeringens budgetförslag innehåller bland annat en avsevärd försämring av avdragsrätten vid sparande i pensionsförsäkringar. Förändringen planeras till år 2015 och avdragsrätten skall helt försvinna under 2016. Det kan då finnas anledning att fundera på andra sätt att säkra pengar inför pensionen.

Ett vanligt sätt även för icke-experter är att spara i värdepapper. Den vanligaste typen är aktier, men även obligationer och andra finansiella instrument förekommer. Med ett värdepapper har man en ägarandel eller en fordran som går att handla med på en marknad.

Aktier

Aktien är en ägarandel i ett aktiebolag. Man blir alltså delägare i bolaget. Oftast köper man aktien på en börsmarknad, OMX i Stocholm är en välkänd sådan. Priset för aktien är det som någon för dagen (eller stunden) är beredd att betala. Aktieägaren är inte ansvarig för bolagets skulder, man riskerar bara det insatta kapitalet. Vid en konkurs kan aktieägare få utdelning men man är lägst prioriterad bland fordringsägarna. Ofta finns då inget kvar till aktieägarna.

Obligationer

Obligationer är ett slags löpande skuldebrev som löper på mer än ett år. De handlas på en andrahandsmarknad, en börs för obligationer. Obligationen har ofta en fast ränta över löptiden. Detta kan ge som följd att om räntan sänks, så höjs istället priset på obligationen. Motsatsen, om räntan höjs går priset på obligationen ner. Det finns så kallade nollkupongsobligationer, vilket innebär att avkastningen på dessa samlas upp och betalas ut när obligationen förfaller.

Placering i obligationer anses vara säkrare än placering i aktier. Vill man investera i aktier kan det vara klokt att satsa på aktier i olika bolag och olika branscher. Man skall inte vara alltför beroende av ett enda bolag. Man bör också fundera på hur mycket kapital man kan avvara för dessa investeringar.

Investeringar i värdepapper är inte riskfritt. Innan man ger sig in i denna handel bör man skaffa sig information om hur systemet fungerar, hur de bolag man är intresserad av går och så vidare. Man riskerar ju att förlora hela eller delar av sitt kapital vid en felinvestering.