Vara kvar eller lämna Svenska kyrkan?

Lkpg-domkyrkaJag är döpt, precis som många andra i vårat avlånga land. Dopet var inget jag själv kunde bestämma över då jag endast var ett par månader gammal när prästen stänkte vatten över mitt huvud.

Många är precis som jag född med en tro, eller uppväxt med en tro. Det är lite som att välja bank, man väljer det ens föräldrar tror på. Jag skulle vilja påstå att jag är troende, om än inte aktivt.

Sedan min årsinkomst steg dramatiskt 2010 har också den kollekt jag som medlem i svenska kyrkan betalar genom kyrkskatt ökat rejält. Sedan jag läst om mina kollegor i branschen som efter lönelyft hoppat av svenska kyrkan och sparat tusentalskronor så har tanken slagit mig både en och två gånger.

Världens rikaste kyrka

Med en personal på 25 000 personer och tillgångar på över 40 miljarder kronor måste svenska kyrkan anses som en av världens rikaste. I genomsnitt är kyrkoavgiften 2006 1,22% av kommunalt beskattningsbar förvärvsinkomst.

Detta ger dig som har en inkomst på 500 000 kr c:a 6 100 kr i kyrkskatt varje år. Tänk dig vad det blir samanräknat under en hel livstid!

En nyhet i Dagens Industri idag berättar att kyrkan snart är redo att ge (oss) rika rabatt:

Många med hög lön lämnar Svenska kyrkan eftersom avgiften betalas proportionerligt mot förvärvsinkomsten. Därför kan ett kostnadstak för kyrkoavgiften nu införas.

Nu räknar kyrkan på två alternativ där ena sätter taket på 10.000 kronor och det andra på 5.000 kronor. Det lägre taket har dock tidigare dömts ut då Svenska kyrkan skulle tappa avsevärda intäkter.

I vilken omfattning utträder skulle dämpas är svårt att estimera. Men ett kostnadstak på 5.000 kronor skulle innebära 2,7 procent mindre intäkter. Tak på 10.000 skulle ge ett tapp på 1 procent.

Så här går du ur kyrkan

Anmäl till församlingsexpeditionen i den församling du är folkbokförd. Anmälan ska göras personligen och skriftligt med din namnteckning.

För att befrias från kyrkoskatt måste medlem anmäla utträde senast den 30 oktober året innan beskattningsåret.

Det enda du förlorar på att lämna Svenska Kyrkan är rätten till en kristen begravningsceremoni och kyrklig vigsel. Kyrkan kan tillåta att du, mot avgift, får tillgång till dessa ceremonier. Övriga kostnader i samband med begravning samt rätten till en begravningsplats betalas av den obligatoriska begravningsavgiften som alla skattebetalare bidrar till, oavsett om de är medlemmar i Svenska Kyrkan eller inte.