Specificerad offert

Om man har ett företag blir man ofta ombedd att lämna en specificerad offert. Det finns två saker man bör se upp med i det sammanhanget.

Den första är att inte börja specificera om man inte känner att man har bra grepp om vad varje delmoment kostar. Kunden kommer sannolikt att börja förhandla utifrån offerten. Man kanske vet riktigt bra vad hela jobbet borde kosta, kanske med en tidigare gedigen erfarenhet från liknande jobb. Om man nu gör en uppskattad uppdelning av de olika momenten så kommer kunden ganska säkert att börja pruta utifrån offerten. Kunden kan ju ”angripa” moment X, och mer eller mindre bevisa att det är för högt. Det är mycket lätt att gå med på en prutning utan att kunna höja de andra momenten, eftersom man själv har tvingats medge att X är för högt.

Den andra fallet är att ge en specificerad offert där man har bra grepp över vad varje delmoment kostar, men där man inte har tydligt angett att offerten är odelbar. Kunden har ju sannolikt fått in flera offerter där han gärna skulle vilja plocka de billigaste momenten. Den diskussionen kommer sannolikt upp även om man angett att offerten inte är delbar, men då kan man ju trots allt säga nej till kundens försök.