Rekrytering IT – ett ökande behov

Digitaliseringen som sveper över världen innebär att en allt större del av företagens verksamhet förläggs till nätet. Det gör i sin tur att behovet av att rekrytera personal med kompetens inom IT hela tiden ökar. För dem som arbetar med rekrytering av IT-personal gäller det att hänga med i den snabba utvecklingen, där nya roller och titlar tillkommer på löpande band. Scrum master, content evangelist och molntjänstspecialist är några exempel på den nya tidens roller och som rekryterare gäller det att använda rätt termer för att hitta rätt kompetens. Rekryteraren spelar ofta en avgörande roll i om rätt person hamnar på rätt plats.

Rekrytering på LinkedIn

En tydlig trend inom rekrytering av IT-personal är att digitala nätverk och plattformar hela tiden får en ökande betydelse. Ett sådant professionellt nätverk som många rekryterare använder sig av i jakten på kompetenta kandidater är LinkedIn. Här kan vem som helst skapa en egen profil och börja bygga sitt personliga varumärke och nätverk. Intyg från kollegor fungerar som ett referenssystem och visar vilka kompetenser en kandidat har att erbjuda. Genom att delta i samtalet på LinkedIn kan kandidater positionera sig och visa sin specialkompetens inom IT. För den som är intresserad av ett nytt jobb finns en särskild funktion, som visar rekryterare att man är öppen för nya möjligheter.

En växande digital arbetsmarknad och nya utbildningar

Behovet av kompetens inom IT ökar och arbetsuppgifterna blir allt mer komplexa. Det finns bland annat en stor efterfrågan på roller inom programmering och utveckling. Det har lett till att en rad nya utbildningar inom IT tillkommit och för den som ska rekrytera IT-personal gäller det att hålla koll på vilka olika examina som finns och vad de innebär. Inom många populära kompetenser, exempelvis inom Agile och Scrum, finns det en uppsjö av kurser, utbildningar och coachingprogram. För att rekrytera rätt kompetens är det viktigt att förstå vad de olika utbildningarna innebär, och vilken kompetens som är relevant i de olika digitala sammanhangen.