Lånordlista

LånFörsta inlägget här på ekonomibloggen blir en ordlista över begrepp inom lån. Många ord kan vara svåra att förstå och behöver förklaras. Här tänkte jag göra mitt bästa för att förklara några vanligt förekommande uttryck.

Amortering – Är att betala av på en skuld. Amortering kan antingen göras i omgångar eller allt på en och samma gång. Beroende på hur stor skulden är, och hur hög räntan är, varierar amorteringstakten. Om räntan är hög är det bra att hålla en högre amorteringstakt eftersom det blir kostsamt att ha skulden kvar onödigt länge. Små skulder om några tusen kronor brukar också amorteras som helhet.

Amorteringsfritt lån – Är ett lån där hela skulden återbetalas vid löptidens slut. Inga avbetalningar sker under tiden lånet löper. Snabblån och sms-lån är exempel på lån som brukar vara amorteringsfria.

Annuitetslån – Annuitetslån är en typ av lån där låntagaren periodiskt betalar ett fast belopp, ett annuitetsbelopp, för ränta och amortering tillsammans. Till skillnad från andra former av lån varierar inte utgiften för avbetalningar och lånekostnader över lånets löptid. Eftersom annuiteten är konstant, så varierar däremot amorteringsdelen över löptiden. Som för alla former av lån med återkommande avbetalningar, så minskar räntekostnaden efter hand, i takt med att det räntegrundande lånebeloppet sjunker. Amorteringsdelen av det totala månadsbeloppet stiger alltså för varje betalning.

Rak amortering – Innebär att amorteringsdelen är konstant vid varje betalningstillfälle. Utgiften minskar därför över tiden, allteftersom kapitalskulden, och därmed räntan, minskar.

Ränta – Ränta är priset du betalar för att få låna pengar. Banken tar ut en procentuell ränta för att låta dig förfoga över deras pengar under en förutbestämd tid. Räntan anges alltid årsvis om inget annat avtalats. Om du lånar 100 kr till en ränta av 5% så kostar det lånet dig 5 kr per år. En miljon kronor i lån ger med andra ord en ränta på 50 000 kr per år. Räntan betalar vanligtvis månadsvis, vilket ger en månatlig kostnad på miljonlånet om 4 167 kr.