Fördel att inneha certifikat om kreditvärdighet

Idag ser vi mycket bedrägerier och därför är det viktigt att företagare gör vad de kan för att garantera att sitt inkommande penningflöde förblir intakt. Internet är en stor tillgång för de företag som vill försäkra sig om att framtida kunder är pålitliga att samarbeta med. Att företaget innehar ett certifikat för kreditvärdighet är ett tecken och tydligt bevis för ett välmående och ansvarsfullt företag.

Certifikat om kreditvärdighet

Ett certifikat om kreditvärdighet är ett bra sätt att visa upp att företaget är en partner som är både trygg och stabil. Certifikatet visar på företags förmåga att överleva samt att de inte befinner sig i riskzonen för att gå i konkurs. Att använda sig av hemsidan Guldbolag är ett sätt för företag att kolla upp kreditvärdigheten hos framtida kunder. Det är ett bra sätt för att känna sig trygg inför nya kundrelationer.

Tre nivåer

Kreditvärdighet kan mätas på tre olika nivåer, dessa nivåer är: guld, silver och brons. Guld är det certifikatet som innebär att företaget har högst kreditvärdighet och brons är den som anses vara lägst. Innehar företaget ett certifikat anses det vara kreditvärdig och en trygg samarbetspartner. Genom att inneha ett certifikat för kreditvärdighet kan företaget lättare bygga upp ett kontaktnät och skapa en trygg och stabil grund för företaget.