Fler unga vuxna med betalningsföreläggande

En kraftig ökning kan ses gällande antal betalningsföreläggande till Kronofogden år 2017 mot 2016.  I Jönköpings län är ökningen hela 37 % mot året före vilket är en oroväckande utveckling.

Företaget Visma genomförde en undersökning år 2017 kring hur många som kommit till Kronofogden under 2017 på grund av obetalda skulder. En åldersgrupp som oroar extra är 26 -34 år där ökningen är kraftig. Oron handlar då inte bara om att fler inte kan hantera sina lån utan att det ofta handlar om personer som försöker ta sig in på bostadsmarknaden vilket betalningsanmärkningar minst sagt kan sätta stopp för.

Sett över landet så ”vinner” Jönköpings län med en ökning på hela 37 % vilket innebär att ungefär 8 300 betalningsförelägganden har öppnats hos Kronofogden. Däremot innebär det inte att samma antal personer har föreläggande mot sig. Det är nämligen mycket vanligt att en och samma person har flera anmärkningar. Enligt JnNytt.se handlar det om 2627 personer i detta län som någon gång under 2017 fått anmärkning mot sig. Detta är även något som ett flertal andra tidningar och ekonomibloggar även refererat till.

Ökar över hela Sverige

Det är en stor generell ökning över hela landet gällande betalningsförelägganden. Totalt har ökning skett i 20 av 21 län även om skillnaderna är relativt stora kring ökning och antal personer som detta gäller. I Östergötland var ökningen enbart 1 % men det innebar ändå totalt 43 600 ärenden. Där handlade det om 3338 personer och total skuld var 105 miljoner. Så även om antalet anmärkningar ”bara” ökat med 1% så hade den totala skulden ökat med 16 %. I likhet med övriga delar av landet så just gruppen 24 – 36 år kraftigt överrepresenterade.