Kategoriarkiv: Entreprenörskap

Fördel att inneha certifikat om kreditvärdighet

Idag ser vi mycket bedrägerier och därför är det viktigt att företagare gör vad de kan för att garantera att sitt inkommande penningflöde förblir intakt. Internet är en stor tillgång för de företag som vill försäkra sig om att framtida kunder är pålitliga att samarbeta med. Att företaget innehar ett certifikat för kreditvärdighet är ett tecken och tydligt bevis för ett välmående och ansvarsfullt företag.

Certifikat om kreditvärdighet

Ett certifikat om kreditvärdighet är ett bra sätt att visa upp att företaget är en partner som är både trygg och stabil. Certifikatet visar på företags förmåga att överleva samt att de inte befinner sig i riskzonen för att gå i konkurs. Att använda sig av hemsidan Guldbolag är ett sätt för företag att kolla upp kreditvärdigheten hos framtida kunder. Det är ett bra sätt för att känna sig trygg inför nya kundrelationer.

Tre nivåer

Kreditvärdighet kan mätas på tre olika nivåer, dessa nivåer är: guld, silver och brons. Guld är det certifikatet som innebär att företaget har högst kreditvärdighet och brons är den som anses vara lägst. Innehar företaget ett certifikat anses det vara kreditvärdig och en trygg samarbetspartner. Genom att inneha ett certifikat för kreditvärdighet kan företaget lättare bygga upp ett kontaktnät och skapa en trygg och stabil grund för företaget.

Specificerad offert

Om man har ett företag blir man ofta ombedd att lämna en specificerad offert. Det finns två saker man bör se upp med i det sammanhanget.

Den första är att inte börja specificera om man inte känner att man har bra grepp om vad varje delmoment kostar. Kunden kommer sannolikt att börja förhandla utifrån offerten. Man kanske vet riktigt bra vad hela jobbet borde kosta, kanske med en tidigare gedigen erfarenhet från liknande jobb. Om man nu gör en uppskattad uppdelning av de olika momenten så kommer kunden ganska säkert att börja pruta utifrån offerten. Kunden kan ju ”angripa” moment X, och mer eller mindre bevisa att det är för högt. Det är mycket lätt att gå med på en prutning utan att kunna höja de andra momenten, eftersom man själv har tvingats medge att X är för högt.

Den andra fallet är att ge en specificerad offert där man har bra grepp över vad varje delmoment kostar, men där man inte har tydligt angett att offerten är odelbar. Kunden har ju sannolikt fått in flera offerter där han gärna skulle vilja plocka de billigaste momenten. Den diskussionen kommer sannolikt upp även om man angett att offerten inte är delbar, men då kan man ju trots allt säga nej till kundens försök.