Anlita en redovisningsbyrå lokalt i Stockholm

Behöver du anlita en redovisningsbyrå lokalt i Stockholm? Då finns en hel del att välja bland. För att göra valet lite enklare följer här några tips att ta med på vägen mot att hitta rätt.

Hitta rätt i stort utbud

Att hitta en redovisningsbyrå i Stockholm är inte särskilt svårt – det som är svårt är att hitta rätt. Utbudet är stort och ett enkelt sätt att få en bra överblick av vad som finns och vart, är att använda Google Maps som första steg. På så vis kan man till och med hitta en som ligger så lokalt som i samma stadsdel om man vill. Till nackdelarna med den här metoden hör dock att man kanske missar någon som inte finns med på kartan.

Vad ska man tänka på när man väljer?

Det viktigaste när man ska anlita en redovisningsbyrå är egentligen att hitta en som motsvarar dom egna kraven. Kanske har du ett krav på att byrån ska finnas så nära det egna kontoret som möjligt, och då är det såklart där man börjar leta. Det kan också vara en idé att anlita en byrå med lång erfarenhet och bred kompetens, så att man kan utvecklas tillsammans om det behövs.

De bästa tipsen inför att anlita en revisor

Har du funderat på att kontakta en revisionsbyrå eller kanske har du redan bestämt dig? I så fall finns det några saker du bör tänka på. Har du till exempel ont om tid men tillräckligt med pengar är det en bra utväg. Men hyr inte första bästa alternativ utan jämför noga de olika revisionsbyråerna med varandra.Den dyrare revisorn kanske erbjuder fler tjänster? Den som är billigast kanske trots allt står till tjänst med det du behöver? Frågorna och valmöjligheterna är fler än du tror.

Professionella tjänster

Du som behöver anlita en revisionsbyrå i Stockholm kan få hjälp med bland annat juridiska tjänster, ekonomisk rådgivning och bokföring. Det finns många företagare som är duktiga på att till exempel ta kunder men inte lika skickliga bakom skrivbordet. För en erfaren revisor är det en lätt sak att granska företagets ekonomi och förutse eventuella problem innan de orsakar någon skada. Att slippa sådana här obehagliga överraskningar är värt mycket för ett företag. Det kan till och med vara avgörande för hela bolagets existens.

Hitta en revisionsbyrå

Var du än arbetar i Sverige eller i världen är det lätt att hitta den här typen av hjälp. En revisionsbyrå i Stockholm eller vilken annan stad som helst är bara en internetsökning borta. Eller på ett telefonsamtals avstånd. Fördelarna är många men den viktigaste faktorn är kanske att det går fortare om någon gör pappersarbetet åt dig. Dessutom blir det gjort på bästa möjliga sätt. Framför allt du som nyligen startat eget företag och inte hunnit få så mycket erfarenhet bör tänka på det.

Fördel att inneha certifikat om kreditvärdighet

Idag ser vi mycket bedrägerier och därför är det viktigt att företagare gör vad de kan för att garantera att sitt inkommande penningflöde förblir intakt. Internet är en stor tillgång för de företag som vill försäkra sig om att framtida kunder är pålitliga att samarbeta med. Att företaget innehar ett certifikat för kreditvärdighet är ett tecken och tydligt bevis för ett välmående och ansvarsfullt företag.

Certifikat om kreditvärdighet

Ett certifikat om kreditvärdighet är ett bra sätt att visa upp att företaget är en partner som är både trygg och stabil. Certifikatet visar på företags förmåga att överleva samt att de inte befinner sig i riskzonen för att gå i konkurs. Att använda sig av hemsidan Guldbolag är ett sätt för företag att kolla upp kreditvärdigheten hos framtida kunder. Det är ett bra sätt för att känna sig trygg inför nya kundrelationer.

Tre nivåer

Kreditvärdighet kan mätas på tre olika nivåer, dessa nivåer är: guld, silver och brons. Guld är det certifikatet som innebär att företaget har högst kreditvärdighet och brons är den som anses vara lägst. Innehar företaget ett certifikat anses det vara kreditvärdig och en trygg samarbetspartner. Genom att inneha ett certifikat för kreditvärdighet kan företaget lättare bygga upp ett kontaktnät och skapa en trygg och stabil grund för företaget.

Rekrytering IT – ett ökande behov

Digitaliseringen som sveper över världen innebär att en allt större del av företagens verksamhet förläggs till nätet. Det gör i sin tur att behovet av att rekrytera personal med kompetens inom IT hela tiden ökar. För dem som arbetar med rekrytering av IT-personal gäller det att hänga med i den snabba utvecklingen, där nya roller och titlar tillkommer på löpande band. Scrum master, content evangelist och molntjänstspecialist är några exempel på den nya tidens roller och som rekryterare gäller det att använda rätt termer för att hitta rätt kompetens. Rekryteraren spelar ofta en avgörande roll i om rätt person hamnar på rätt plats.

Rekrytering på LinkedIn

En tydlig trend inom rekrytering av IT-personal är att digitala nätverk och plattformar hela tiden får en ökande betydelse. Ett sådant professionellt nätverk som många rekryterare använder sig av i jakten på kompetenta kandidater är LinkedIn. Här kan vem som helst skapa en egen profil och börja bygga sitt personliga varumärke och nätverk. Intyg från kollegor fungerar som ett referenssystem och visar vilka kompetenser en kandidat har att erbjuda. Genom att delta i samtalet på LinkedIn kan kandidater positionera sig och visa sin specialkompetens inom IT. För den som är intresserad av ett nytt jobb finns en särskild funktion, som visar rekryterare att man är öppen för nya möjligheter.

En växande digital arbetsmarknad och nya utbildningar

Behovet av kompetens inom IT ökar och arbetsuppgifterna blir allt mer komplexa. Det finns bland annat en stor efterfrågan på roller inom programmering och utveckling. Det har lett till att en rad nya utbildningar inom IT tillkommit och för den som ska rekrytera IT-personal gäller det att hålla koll på vilka olika examina som finns och vad de innebär. Inom många populära kompetenser, exempelvis inom Agile och Scrum, finns det en uppsjö av kurser, utbildningar och coachingprogram. För att rekrytera rätt kompetens är det viktigt att förstå vad de olika utbildningarna innebär, och vilken kompetens som är relevant i de olika digitala sammanhangen.

Fler unga vuxna med betalningsföreläggande

En kraftig ökning kan ses gällande antal betalningsföreläggande till Kronofogden år 2017 mot 2016.  I Jönköpings län är ökningen hela 37 % mot året före vilket är en oroväckande utveckling.

Företaget Visma genomförde en undersökning år 2017 kring hur många som kommit till Kronofogden under 2017 på grund av obetalda skulder. En åldersgrupp som oroar extra är 26 -34 år där ökningen är kraftig. Oron handlar då inte bara om att fler inte kan hantera sina lån utan att det ofta handlar om personer som försöker ta sig in på bostadsmarknaden vilket betalningsanmärkningar minst sagt kan sätta stopp för.

Sett över landet så ”vinner” Jönköpings län med en ökning på hela 37 % vilket innebär att ungefär 8 300 betalningsförelägganden har öppnats hos Kronofogden. Däremot innebär det inte att samma antal personer har föreläggande mot sig. Det är nämligen mycket vanligt att en och samma person har flera anmärkningar. Enligt JnNytt.se handlar det om 2627 personer i detta län som någon gång under 2017 fått anmärkning mot sig. Detta är även något som ett flertal andra tidningar och ekonomibloggar även refererat till.

Ökar över hela Sverige

Det är en stor generell ökning över hela landet gällande betalningsförelägganden. Totalt har ökning skett i 20 av 21 län även om skillnaderna är relativt stora kring ökning och antal personer som detta gäller. I Östergötland var ökningen enbart 1 % men det innebar ändå totalt 43 600 ärenden. Där handlade det om 3338 personer och total skuld var 105 miljoner. Så även om antalet anmärkningar ”bara” ökat med 1% så hade den totala skulden ökat med 16 %. I likhet med övriga delar av landet så just gruppen 24 – 36 år kraftigt överrepresenterade.

Specificerad offert

Om man har ett företag blir man ofta ombedd att lämna en specificerad offert. Det finns två saker man bör se upp med i det sammanhanget.

Den första är att inte börja specificera om man inte känner att man har bra grepp om vad varje delmoment kostar. Kunden kommer sannolikt att börja förhandla utifrån offerten. Man kanske vet riktigt bra vad hela jobbet borde kosta, kanske med en tidigare gedigen erfarenhet från liknande jobb. Om man nu gör en uppskattad uppdelning av de olika momenten så kommer kunden ganska säkert att börja pruta utifrån offerten. Kunden kan ju ”angripa” moment X, och mer eller mindre bevisa att det är för högt. Det är mycket lätt att gå med på en prutning utan att kunna höja de andra momenten, eftersom man själv har tvingats medge att X är för högt.

Den andra fallet är att ge en specificerad offert där man har bra grepp över vad varje delmoment kostar, men där man inte har tydligt angett att offerten är odelbar. Kunden har ju sannolikt fått in flera offerter där han gärna skulle vilja plocka de billigaste momenten. Den diskussionen kommer sannolikt upp även om man angett att offerten inte är delbar, men då kan man ju trots allt säga nej till kundens försök.

Värdepapper

Regeringens budgetförslag innehåller bland annat en avsevärd försämring av avdragsrätten vid sparande i pensionsförsäkringar. Förändringen planeras till år 2015 och avdragsrätten skall helt försvinna under 2016. Det kan då finnas anledning att fundera på andra sätt att säkra pengar inför pensionen.

Ett vanligt sätt även för icke-experter är att spara i värdepapper. Den vanligaste typen är aktier, men även obligationer och andra finansiella instrument förekommer. Med ett värdepapper har man en ägarandel eller en fordran som går att handla med på en marknad.

Aktier

Aktien är en ägarandel i ett aktiebolag. Man blir alltså delägare i bolaget. Oftast köper man aktien på en börsmarknad, OMX i Stocholm är en välkänd sådan. Priset för aktien är det som någon för dagen (eller stunden) är beredd att betala. Aktieägaren är inte ansvarig för bolagets skulder, man riskerar bara det insatta kapitalet. Vid en konkurs kan aktieägare få utdelning men man är lägst prioriterad bland fordringsägarna. Ofta finns då inget kvar till aktieägarna.

Obligationer

Obligationer är ett slags löpande skuldebrev som löper på mer än ett år. De handlas på en andrahandsmarknad, en börs för obligationer. Obligationen har ofta en fast ränta över löptiden. Detta kan ge som följd att om räntan sänks, så höjs istället priset på obligationen. Motsatsen, om räntan höjs går priset på obligationen ner. Det finns så kallade nollkupongsobligationer, vilket innebär att avkastningen på dessa samlas upp och betalas ut när obligationen förfaller.

Placering i obligationer anses vara säkrare än placering i aktier. Vill man investera i aktier kan det vara klokt att satsa på aktier i olika bolag och olika branscher. Man skall inte vara alltför beroende av ett enda bolag. Man bör också fundera på hur mycket kapital man kan avvara för dessa investeringar.

Investeringar i värdepapper är inte riskfritt. Innan man ger sig in i denna handel bör man skaffa sig information om hur systemet fungerar, hur de bolag man är intresserad av går och så vidare. Man riskerar ju att förlora hela eller delar av sitt kapital vid en felinvestering.

Nytt i finansvärlden

Hör upp gott folk. Det har hänt mycket i snabblånevärlden. Ett snabblån finns nu i många olika skepnader och inte bara gällande pyttesmå belopp som tidigare. Du kan låna lite mer och lite längre. Det finns snabblån som betalas över en period av flera månader. Undersök och lockas när Snabblånet  är på marsch fram nu. Det finns ofta bra prisnivåer om du är en ny kund, ibland slipper man alla lånekostnader och betalar bara tillbaka det belopp man lånade. Det är strålande tider för alla som vill ha ett snabblån.

För dig som har läste de senaste finansmagasinen är detta ingen nyhet men jag vill ändå passa på att nämna också att du kan läsa mycket om snabblånen på de olika snabblåneaktörernas webbsidor, även på sociala medier som Facebook och Twitter kan nu nyheter om det här läsas. Varför då bry sig om man har pengar? Alla kan hamna i en situation där stålarna inte räcker till och då kan snabblånet vara en bra idé för att klara sig undan värre problem än att ha en extra faktura att betala i slutet av månaden.

Låna till sin första lägenhet

Låna till en lägenhetTyvärr har det blivit betydligt svårare att låna pengar till en lägenhet än vad det var för några år sedan. Anledningen är att bankerna har skärpt kraven på sina låntagare som ett resultat av bankernas kollaps i USA under hösten 2008.

Idag är det i regel så att det krävs 15% i kontantinsats plus att banken oftast kräver att man amorterar på topplånet. Detta gör att man behöver kalkylera och planera sin ekonomi för att försäkra sig om att man har råd med de nya utgifterna som ett bolån medför.

Det är inte helt ovanligt att man som ung idag har svårt att köpa en bostad på egen hand. Tyvärr har den försämrade ekonomin gjort att det blivit svårare att låna pengar samtidigt som det är svårare att få en fast anställning vilket oftast är ett krav från bankens sida om man ska få låna pengar till en lägenhet.

För att lösa detta brukar föräldrar eller släktingar gå in som borgensman vilket innebär att de tar över lånet om låntagaren av någon anledningen inte kan betala det. Detta ger banken en ökad trygghet vilket i många fall kan räcka för att banken bevilja bolånet. Men ibland kräver de helt enkelt att föräldrarna eller någon närstående står på lånet för att försäkra sig om att de får tillbaka lånet. Dock förutsätter detta att man har någon i sin omgivning som har en stabil och trygg ekonomi.

Som du ser så är det inte helt lätt att bli beviljad ett bolån som ung. Det man kan göra är att förbereda sig inför mötet med banken genom att se till att sin ekonomi är så stabil och säker som möjligt. Kanske kan man visa upp ett anställningsbevis under en längre period som visar att man kommer ha en stabil inkomst, trots att man inte har en fast anställning. Det är även viktigt att jämföra olika lånevillkor hos olika banker för att på så sätt få en bättre förhandlingsposition.

Titta in på Creddit och sidan www.creddit.se/privatlan/bolan/ för mer information och förslag på bolån.

Söka jobb-skolan – del 2

Jag vet att mitt förra inlägg som jag döpte till ”söka jobb-skolan” var väldigt kaxigt och stöddigt. Jag är ingen expert på att söka jobb men onekligen så har jag fattat några saker rätt så därför är jag kaxig nog att fortsätta min ”söka jobb-skola.”

Söker man jobb så är ett vanligt scenario att man hittar jobbet på någon annonssajt som till exempel arbetsförmedlingens. Oftast vill arbetsgivaren att man ansöker via e-post och då skall man respektera det tycker jag. Jag har ofta hört (även från arbetsförmedlare) att det alltid är bra att ringa till en arbetsgivare först och på så sätt visa att man verkligen är intresserad av jobbet. Detta kan säkert vara bra ibland men skriver arbetsgivaren att de vill ha in ansökan via e-post får man tänka efter två gånger innan man ringer.
Kommer det vara många som söker detta jobb? Kan det vara så att många av dem ringer?

En arbetsgivare som får telefon flera gånger om dagen från människor som sett det utannonserade jobbet blir nog mest irriterad och risken är stor att det enda svar man får är: Maila in en ansökan så får vi se.

När man mailar in sin ansökan så gör man det i 99% av fallen med en bifogad CV och ett personligt brev. Hur detta skall utformas och hur mailet ser ut är inte helt olikt ett säljbrev. Men!!!

Två snabba tips

1. Tänk på vad ni mailar från för e-postadress. Gör en särskild e-postadress som ni använder för att söka jobb. Låt adressen bestå av ert namn, till exempel: daniel.andersson@gmail.com. Är mailadressen upptagen så kanske man kan slänga in sitt födelseår i adressen, huvudsaken är att namnet finns med tycker jag. Jag har fått många ansökningar under mina år som rekryteringsansvarig och eftersom avsändarens e-postadress är det första man ser så är den viktigare än man tror.

Jag kan ge några Skräckexempel: crazyhoe@gmail.com eller sadistbastard@gmail.com eller varför inte weedsmoker@gmail.com. Jag har fått dem alla i min inkorg vid jobbansökningar och man läser dem och förundras jag lovar.

2. När ni sparar ner era CV:n och personliga brev spara ner dem i standardformat. WORD är väl det man bör använda. Tungladdade PDF-filer och konstiga format som inte är standard kan vara förödande. Man får oftast en chans, kan man inte öppna den bifogade filen så är risken för att man hamnar under deleteknappens hårda skoningslösa tryck.

Ok. Söka jobb skolan fortsätter senare, håll utkik i bloggen.